فروشگاه

تاریخ واردان و جنگ ارمنی (دو روایت باستانی از نبرد ارمنستان با ایران ساسانی)
7 دی 1402
خاطرات روزانه شاهزاده حسینقلی میرزا سالور (عمادالسلطنه)-ج۱
7 دی 1402
نمایش همه

وضعیت اشتغال زنان در دوره رضاشاه

تومان۳۵۰,۰۰۰

تاریخ جنسیت و بررسی نقش زنان در تحولات تاریخی، حوزه‌ای نوین در پژوهش‌ها و مطالعات تاریخی در ایران به شمار می‌رود. از سویی اندک بودن پژوهش‌های قابل اعتنا در این حوزه، بررسی نقش و جایگاه زنان را به ضروتی مهم در بازخوانی تاریخ اجتماعی ایران در دورۀ معاصر بدل کرده است.
اثر پیشِ رو به گفتمان دولت – ملت در زمان رضاشاه و به همین اعتبار، سیاستهای جنسیتی دولت پهلوی، حیات اجتماعی زنان، به ویژه زنان طبقۀ متوسط و بالای شهرنشین می‌پردازد. همچنین نویسنده در این کتاب کوشیده تا با بررسی اسناد و مدارک، به ایجاد فرصتهای شغلی برای ورود طیفی از زنان به بازار کار، به عنوان مهمترین تحولات این دوره تاریخی بپردازد.

توضیحات

اثر پیشِ ‌رو، نخستین ترجمۀ مشروح از متن کلاسیکِ ادبی و انتقادیِ کتاب «تاریخ واردان و جنگ ارمنی» است که در سدۀ ششم میلادی به زبان ارمنی نگاشته شده است.
تاریخ واردان و جنگ ارمنی، شورش ارمنستان علیه شاه ایران ساسانی را در سال‌های ۴۵۱-۴۵۰ میلادی، در اعتراض به آزار مسیحیت، توصیف می‌کند. یغیشه، تاریخنگار ارمنی، از این موقعیت استفاده می‌کند تا به طور کلی نگرش خود را به عنوان یک ارمنیِ مسیحی نسبت به مشکلات بقای فرهنگی و میهن‌پرستی در یک محیطِ خصمانه بیان کند. تاریخ او عمیقاً بر نویسندگان ارمنی، از دوران کلاسیک تا کنون، تأثیر گذاشته است. قهرمان آن، واردان، در ارمنستان، چهرۀ ایده‌آل یک میهن‌پرست باقی می‌ماند. مقدمۀ پروفسور تامسون، در حالی که یادداشت‌های گستردۀ افراد و مکان‌ها را شناسایی و جزئیات گزارش را روشن می‌کند، این اثر را در بافت تاریخی خود قرار داده است.