فروشگاه

نصرت‌الدوله (جلد 1)
نصرت‌الدوله (۳ جلد)
7 مهر 1400
تذکرۀ تاریخی
تذکرۀ تاریخی
7 مهر 1400
نمایش همه

وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاه

نا موجود

كتاب حاضر ترجمه گزارش مستقلي از آرتور ميلسپو، رئيس كل ماليه ايران در سال 1305 و سه گزارش ديگر از بخش بازرگاني سفارت انگلستان در ايران است كه در سال‌هاي 1304 تا 1306، سال 1308 و سال 1314 توسط اداره بازرگاني ماوراي بحار در لندن منتشر شده است. در اين گزارش‌ها جزئياتي درباره وضعيت راه‌ها، قيمت كالاهاي وارداتي، وضعيت ماليه، تراز بازرگاني ايران و برنامه‌ريزي اقتصادي و مشكلات آن وجود دارد.