فروشگاه

سفرنامه حمزه میرزا
سفرنامه حمزه میرزا
12 مهر 1400
ناصرالدین شاه عکاس
ناصرالدین شاه عکاس
12 مهر 1400
نمایش همه

وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنه

تومان۱۰۰,۰۰۰

وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنه سرسالار جنگ کی سی آی ای بصوب فرنگستان، به کوشش: عمر خالدی – سونیل شارما، نشر تاریخ ایران، 1387
کتاب‌ حاضر حاوی شرح سفر سرسالار جنگ ثانی هند، میرلایق علی‌خان عماد السلطنه به فرنگستان به زبان فارسی است. نثر این سفر نامه به روشنی بیانگر شخصیت سالار است که فردی فرهیخته، مهربان و انسان دوست بود.