فروشگاه

اسنادی از تفتیش مدارس در دورۀ قاجار و پهلوی
7 دی 1402
زندگی نامه کوروش بزرگ، شاه جهان (مدارک تاریخی، منابع نوشتاری، شواهد باستان‌شناسی)
7 دی 1402
نمایش همه

پدرم سلطان عبدالحمید (خاطرات شاهدخت عثمانی)

تومان۳۲۰,۰۰۰

«هدفم از نوشتن خاطرات برجای گذاشتن یادگاری کوچک برای ملت عزیزم و تبدیل زندگی خصوصی خاندانمان در کاخ به قالب یک روایت بوده است.»
اثر حاضر به عنوان سندی معتبر در مطالعات تاریخ معاصر خاندان عثمانی، در پیش و پس از فرمان دوم مشروطیت در ترکیه است که به وسیلۀ عایشه عثمان اوغلو (۱۹۶۰-۱۸۸۷) دخترِ سلطان عبدالحمید دوم نوشته شده است.
عایشه پس از واقعه عزل عبدالحمید دوم همراه وی به شهر تسالونیکی (در یونان) تبعید شد. پس از بازگشتش به استانبول، به ناچار و طی فرمان مجلس موسسان، به همراه کلیۀ خاندان سلطنت از ترکیه اخراج شدند که در این میان او، همراه همسر و فرزندانش به مدت ۲۸ سال در فرانسه زیست و با اعلام عفو عمومی پس از جنگ جهانی دوم در زمان جمهوری آتاتورک به ترکیه بازگشت و در استانبول درگذشت.

توضیحات

«هدفم از نوشتن خاطرات برجای گذاشتن یادگاری کوچک برای ملت عزیزم و تبدیل زندگی خصوصی خاندانمان در کاخ به قالب یک روایت بوده است.»
اثر حاضر به عنوان سندی معتبر در مطالعات تاریخ معاصر خاندان عثمانی، در پیش و پس از فرمان دوم مشروطیت در ترکیه است که به وسیلۀ عایشه عثمان اوغلو (۱۹۶۰-۱۸۸۷) دخترِ سلطان عبدالحمید دوم نوشته شده است.
عایشه پس از واقعه عزل عبدالحمید دوم همراه وی به شهر تسالونیکی (در یونان) تبعید شد. پس از بازگشتش به استانبول، به ناچار و طی فرمان مجلس موسسان، به همراه کلیۀ خاندان سلطنت از ترکیه اخراج شدند که در این میان او، همراه همسر و فرزندانش به مدت ۲۸ سال در فرانسه زیست و با اعلام عفو عمومی پس از جنگ جهانی دوم در زمان جمهوری آتاتورک به ترکیه بازگشت و در استانبول درگذشت.