فروشگاه

تجار و تجارت
تجار و تجارت
18 مهر 1400
زبده‌الوقایع
زبده‌الوقایع
19 مهر 1400
نمایش همه

پنبه، آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی لحظه‌ای از تاریخ جهان

تومان۲۰۰,۰۰۰

در این کتاب نویسنده ضمن توجه به اهمیت مسائل فکری و نقش شخصیت در تغییرات تاریخی، نقش عوامل محیطی را برجسته کرده و با دیدگاهی جبرگرایانه نقش سایر عوامل مؤثر در تحولات تاریخی را مورد بررسی قرار می‌دهد. فرضیه اصلی کتاب این است که در سده‌های سوم و چهارم فلات ایران تحت کنترل عرب‌ها به منطقه مهمی برای تولید پنبه تبدیل شد.