فروشگاه

ژنرال سمینو
ژنرال سمینو
11 مهر 1400
شورش کردهای ترکیه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران
شورش کردهای ترکیه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران
11 مهر 1400
نمایش همه

پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران

تومان۱۰۰,۰۰۰

آموزشگاه مددکاری اجتماعی در سال 1337 به وسیله «ستاره فرمانفرمائیان» تاسیس شد. مدتی بعد نام آن به «آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی» و سپس به «دانشکده خدمات اجتماعی» تغییر یافت. مددکاری اجتماعی حرفه کمک و یاری خوانده می‌شود.. با توجه به نبود کتاب یا اسنادی قابل اتکا و در دسترس در مورد پیشینه مددکاری اجتماعی و اقدامات آن در ایران، بدون تردید کتاب پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران، این کمبود را برطرف ساخته است.