فروشگاه

شیوه تاریخ‌نگاری
شیوه تاریخ‌نگاری
7 مهر 1400
عباس میرزا فرمان فرماییان (سالار لشکر)
عباس میرزا فرمان فرماییان (سالار لشکر)
7 مهر 1400
نمایش همه

چالش‌های اصناف در دوره پهلوی اول

نا موجود

در روند نوسازی دوره پهلوی اول و با روی کار آمدن حکومت جدید و تحولات سیاسی و اجتماعی، حیات اصناف به‌عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی شهری، دستخوش تغییراتی شد. فهم این تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که سهم مطالعات مربوط به اصناف و معظلاتِ آنان به‌عنوان یکی از عناصر مهم جامعۀ بازار، در مطالعات این دوره ناچیز است.
اثر پیش روی با هدف مطالعه و بررسی بیشترِاین حوزه، به بازبینی و تحلیل اسناد و شواهد این دورۀ تاریخی می‌پردازد.