فروشگاه

دستورالاعقاب
دستورالاعقاب
11 مهر 1400
پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران
پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران
11 مهر 1400
نمایش همه

ژنرال سمینو

تومان۲۰۰,۰۰۰

ژنرال بارتلمی سمینو، افسر فرانسوی بود که به ایران آمد و در دوران سه پادشاه قاجار در خدمت ایران بود و از جمله فرماندهی نیروهای ایران را در جنگ هرات به عهده داشت. این کتاب حاوی خاطرات سمینو است در قالب نامه هایی که در طول خدمتش مینوشته است.