فروشگاه

دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث
دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عمادالسلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث
17 مهر 1400
از نقر و نور
از نقره و نور
17 مهر 1400
نمایش همه

کاشیکاری اصفهان

تومان۴۰۰,۰۰۰

«کرس ول»، یکی از متخصصین کاشی‌کاری اسلامی، معتقد است که ایران اولین کشوری بود که از کاشی به عنوان عنصری برای تزئین و استحکام بنا بهره جست. مهارت، ذوق، سلیقه، ترکیب اشکال و رنگ‌های مختلف از مختصات کاشی‌کاری ایران است. کتاب حاضر دربرگیرندة تصاویری از کاشی‌های ابنیة اصفهان است که به همراه ذکر تاریخچة هر کاشی به چاپ رسیده است. هدف از چاپ کتاب، نخست جلب توجه به کاربرد این هنر ناب ایرانی و سپس تاکید بر اهمیت و حفظ اصالت این هنر است.