پیکرهٔ شاپور یکم
پیکرهٔ شاپور یکم
18 مهر 1400
مبانی ایدئولوژیک حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول
مبانی ایدئولوژیک حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول
18 مهر 1400
نمایش همه

کتابخوان

تومان۱۵۰,۰۰۰

در این رمان “میشل برگ “پانزده ساله در شهری در آلمان زندگی می‌کند. او دچار یرقان شده و به طور تصادفی با زنی آشنا می‌شود که دو برابر او سن دارد . میشل در پی این آشنایی عاشق زن شده اما هویت او برایش معلوم نیست. زن در ازای این که به ندای میشل پاسخ دهد، از او می‌خواهد تا برایش کتاب بخواند.