فروشگاه

حکایت‌های کلیله‌و‌دمنه به روایت لافونتن
7 دی 1402
یَتیمِ مَجازی (مجموعه داستان‌های کوتاه)
7 دی 1402
نمایش همه

گاه شادان-گاه غمگین (مجموعه داستان‌های کوتاه)

تومان۱۲۵,۰۰۰

✔️ از نمونه‌های روشن و برجستۀ تاثیر ادبیات شرقی بر اندیشۀ غربی را می‌توان شیفتگی ژان دو لافونتن (۱۶۹۵-۱۶۲۱م)، حکایت‌پردازِ پرآوازۀ فرانسوی، نسبت به حکایت‌های کلیله و دمنه دانست. او با علاقۀ سرشار به این اثرِ پارسی، به گزینش بهترین داستان‌ها و افسانه‌ها و اندرزهای اخلاقی و انسانی آن می‌پردازد.
در کتاب پیش رو، نویسندۀ اثر با موشکافی و پژوهش در دیدگاه و نوع نگاه لافونتن به این اثر ادبی، در حقیقت بازتاب فرهنگ و اندیشه ایرانی بر ادبیات فرانسوی را بازنمایی می‌کند.
✔️ نویسندۀ اثر، عظمی عدل نفیسی، زادۀ ۱۲۹۷خ، نخستین زن مترجم ایرانی به شمار می‌رود. او تحصیلات فارسی و فرانسۀ خود را از مدرسۀ ژاندارک تهران آغاز کرد و پس از اتمام آن به مطالعۀ ادبیات ایران و آثار نویسندگان فرانسه پرداخت. از دیگر آثار او می‌توان به «ترس از زندگی» و ترجمه‌های «داستان‌های دوشنبه»، «سرخ و سیاه» و «جامۀ پشمین» اشاره کرد.

توضیحات

«بودن» احساس مطلق وجود داشتن و بی نیازی از جهان مادی است. «داشتن» میل به افزودن سهم خود از جهان مادی است. بودن بی‌نیازی است و داشتن نیازمندی است. بودن جنبۀ وجودی دارد و داشتن وابستگی به طبیعت است. بودن بازگشت به خود است. داشتن خروج از خود می‌باشد. یعنی بودن درونی است و داشتن بیرونی است. (گاه شادان- گاه غمگین، کریم مجتهدی)
***
کریم مجتهدی زادۀ ۱۳۰۹ در تبریز، فیلسوف نا‌م‌آشنای ایرانی و استاد بازنشستۀ گروه فلسفه دانشگاه تهران است. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خود را زیر نظر یکی از بزرگترین فلاسفۀ قرن بیستم ژان وال و رسالۀ دکترای خود را با مشاورۀ هانری کربن نگاشته است. مجتهدی که در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران سهم به‌سزایی داشته، در دوران بازنشستگی و خانه‌نشینی به داستان‌نویسی می‌پردازد که داستان‌ پیش‌رو، چهارمین دفتر از این مجموعه به‌شمار می‌رود. سه اثر دیگر با نام‌های «داستان‌های کوتاه»، «سه داستان» و «یتیمِ مجازی» از همین ناشر منتشر شده‌اند.