فروشگاه

استبداد مذهبی در مکتب کالوین
استبداد مذهبی در مکتب کالوین
19 مهر 1400
جغرافیای تاریخی دریاچه ارومیه
جغرافیای تاریخی دریاچه ارومیه
19 مهر 1400
نمایش همه

گذری بر خاک نمناک

تومان۱۵۰,۰۰۰

گذری بر خاک نمناک یادآوری هویت ملی و میهنی ماست. ده روایت فانتزی و تخیلی از ده بنای ثبت شده ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند. چه مایه شکوه می خواهد و چه مایه سربلندی که بنایی جزو میراث همیشگی بشر و سرآغاز پرسشی بزرگ باشد:
ما به راستی در کجای جهان ایستاده ایم؟
آثاری که از پس هزاره ها هنوز افسون حضورشان احساس می شود. آثاری که به شیوه ای نو روایت شده اند تا شاید پاسخی باشند؛ برای آن پرسش بزرگ:
ما در کجای این جهان ایستاده ایم؟