از تهران تا کاراکاس(جلد1)
از تهران تا کاراکاس (۲ جلد)
7 مهر 1400
مجلس و انتخابات
مجلس و انتخابات
7 مهر 1400
نمایش همه

گذر ایلچی

نا موجود

«گذر ایلچی» نخستین جلد از این مجموعه قصه‌های تهران است که به سراغ داستان سفارتخانه روسیه در دوران فتحعلی شاه قاجار رفته تا یکی از فرازهای تاریخی پایتخت نوپای ایران که راجع به مکان قتل گریبایدوف و هیئت همراه بوده است را بیان کند.
در ابتدای کتاب نام اشخاص، مکان‌ها و تاریخ رخداد آمده است. همچنین نقشه‌ای درج شده که موقعیت مکان‌های رخداد قصه را در سه دوره تاریخی شهر نشان می‌دهد.