نشر تاریخ ایران، ناشر پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایرانکتاب هفته:


📘 از پارس تا ایران

خاطرات برادران مولیتور، كارمندان بلژیکی دولت ایران

✍️ ترجمۀ امیرتیمور شیبانی


چکیده:
 لامبرت مولیتور بلژیکی و دو برادرش کامیل و آگوست، در چارچوب طرح نوسازی گمرکات ایران به ‌دست کارشناسان بلژیکی و به ‌خواست دولت شاهنشاهی ایران در اواخر سدۀ نوزدهم راهی ایران می‌شوند. لامبرت که بیست‌وشش سال از عمر خود را در ایران گذراند و با جدیت، نه تنها در امور گمرکات بلکه در زمینۀ مدیریت ارزاق و کارهای دیگر نیز به ایفای نقش پرداخت، روایت خود از تجربۀ زندگی در ایران را از دریچۀ دید ناظری تیزبین در چارچوب مکاتبات خانوادگی خود ثبت کرده است. ضمن روایت تجربیات مدیریتی، حرفه‌ای و شخصی خود در کسوت کارمند گمرکات مناطق مختلف ایران و نیز در نقش شاهدی بر انقلاب مشروطه، درگیری‌های جنگ اول جهانی و تاخت‌وتازهای روس و عثمانی در مرزهای غربی و دخالت‌های بیگانگان و نیز رنج‌ها و گرفتاری‌های مردمان سرزمینی که در آن خدمت می‌کرد، مولیتور ما را به سفری به ایرانِ سال‌های انتهایی دودمان قاجار و برآمدن پهلوی می‌بَرد.

تازه‌های نشر تاریخ ایران:

۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸