تیم مدیریت وب سایت

1 دی 1399

حکایت دل (سایه سار مهربانی) ۲

مجموعه مستند "حکایت دل" (سایه سار مهربانی)
نگاهی به زندگی بانوی ارجمند دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی)
استاد دانشگاه تهران (گروه تاریخ)/پژوهشگر و محقق تاریخ"دوره قاجاریه، نویسنده، مترجم و مدیر "نشر تاریخ ایران"
1 دی 1399

گامی به سوی دادخواهی ۲

گامی به­ سوی دادخواهی با تصحیح، پاورقی و مقدمۀ مفصل سعاد پیرا، موضوع عرایضی است که مردم به مجلس تحقیق مظالم طی سال­های ۱۳۰۴-۱۳۰۱ق/ ۱۲۶۵-­۱۲۶۲ش/ ۱۸۸۶-۱۸۸۳م خطاب به شاه ارسال می­کردند ...