فروشگاه

خاطرات روزانه شاهزاده حسینقلی میرزا سالور (عمادالسلطنه) – جلد دوم: ۱۱ ربیع الثانی ۱۳۰۲ الی سلخ رمضان ۱۳۰۷
7 دی 1402
آینده در گذشتۀ ایران (نظام‌الملک در آینۀ تاریخ)
9 دی 1402
نمایش همه

ایران، مقدمۀ کوتاه

تومان۱۷۰,۰۰۰

«این مقدمۀ کوتاه نباید اساساً به عنوان «تاریخ» ایرانیان برداشت شود، بلکه باید از این منظر خوانده شود که چگونه حال حاضرِ ایران، گذشته‌اش را مجسم می‌کند و در نتیجه، هویتی کاملاً جهانی، فراگیر و البته، غالباً متناقض از آن می‌سازد.» (علی م.انصاری – ایران، مقدمۀ کوتاه)
به ندرت مشاهده می‌شود که در عناوین خبری سخنی از «ایران» نباشد. با این وجود، به ندرت اتفاق می‌افتد که جاذبه و پوشش گسترده‌ی رسانه‌ای‌ به چیزی فراتر از درک سطحی از ایران، هویت این کشور و مردم آن تبدیل گردد.
علی م. انصاری در این مقدمۀ کوتاه که با وجودِ فشردگی خود، دربرگیرندۀ مهم‌ترین تحولات ایران از آغاز تا به امروز است، به تاریخ و سیاست ایران نگاهی نو می‌اندازد. در این روند، نویسنده مناقشه و تقابل را اجتناب ناپذیر نمی‌داند، ضمن اینکه بر این باور است که فهمِ بهتر ایرانیان از تاریخ و فرهنگ خود، می‌تواند درکی جدید و واقع‌بینانه برای نسل‌های آینده فراهم سازد.

توضیحات

«این مقدمۀ کوتاه نباید اساساً به عنوان «تاریخ» ایرانیان برداشت شود، بلکه باید از این منظر خوانده شود که چگونه حال حاضرِ ایران، گذشته‌اش را مجسم می‌کند و در نتیجه، هویتی کاملاً جهانی، فراگیر و البته، غالباً متناقض از آن می‌سازد.» (علی م.انصاری – ایران، مقدمۀ کوتاه)
به ندرت مشاهده می‌شود که در عناوین خبری سخنی از «ایران» نباشد. با این وجود، به ندرت اتفاق می‌افتد که جاذبه و پوشش گسترده‌ی رسانه‌ای‌ به چیزی فراتر از درک سطحی از ایران، هویت این کشور و مردم آن تبدیل گردد.
علی م. انصاری در این مقدمۀ کوتاه که با وجودِ فشردگی خود، دربرگیرندۀ مهم‌ترین تحولات ایران از آغاز تا به امروز است، به تاریخ و سیاست ایران نگاهی نو می‌اندازد. در این روند، نویسنده مناقشه و تقابل را اجتناب ناپذیر نمی‌داند، ضمن اینکه بر این باور است که فهمِ بهتر ایرانیان از تاریخ و فرهنگ خود، می‌تواند درکی جدید و واقع‌بینانه برای نسل‌های آینده فراهم سازد.