گامی به سوی دادخواهی ۲
1 دی 1399

حکایت دل (سایه سار مهربانی) ۲

مجموعه مستند "حکایت دل" (سایه سار مهربانی)

نگاهی به زندگی بانوی ارجمند دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی)
استاد دانشگاه تهران (گروه تاریخ)/پژوهشگر و محقق تاریخ"دوره قاجاریه، نویسنده، مترجم و مدیر "نشر تاریخ ایران"

زمان پخش: یکشنبه/۱۹ آبان ساعت ۸/۳۰شب/شبکه چهار سیما
تکرار دوشنبه:۲۰ آبان ساعت ۱۰ صبح/شبکه چهار

کارگردان"بیژن شکرریز
تهیه کننده"علیرضا حسینی

دیدگاه ها بسته شده است