گامی به سوی دادخواهی
13 مهر 1399

نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی)، نخستین بانوی مترجم ایران

سخنرانان :
دکتر حامد فولادوند
دکتر منصوره اتحادیه

زمان : سه‌شنبه – 2 مهر 1398 - ساعت : 17:30

نشانی : تهران، خیابان فلسطین، پایین‌تر از میدان فلسطین، جنب دانشکدهء هنر، ساختمان 110 (پلاک 372)، طبقه سوم، شماره 304- نشر تاریخ ایران - تلفن : 66463030-021 - 09191146936


گزارش تصویری نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی)، نخستین بانوی مترجم ایران

سه‌شنبه – 2/مهر/1398 – نشر تاریخ ایران

نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی) – نشر تاریخ ایران (2/مهر/1398)
(از راست): سفیر فرانسه، آقای فیلیپ تیه بو (در حال صحبت)، دکتر حامد فولادوند، دکتر منصوره اتحادیه، بانو عظمی عدل (نفیسی)

نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی) – نشر تاریخ ایران (2/مهر/1398)
(از راست): سفیر فرانسه، آقای فیلیپ تیه بو، دکتر حامد فولادوند (در حال صحبت)، دکتر منصوره اتحادیه، بانو عظمی عدل (نفیسی)، سرکارخانم سعاد پیرا

نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی) – نشر تاریخ ایران (2/مهر/1398)

نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی) – نشر تاریخ ایران (2/مهر/1398)

نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی) – نشر تاریخ ایران ( 2/مهر/1398)
(از راست): دکتر حامد فولادوند، دکتر منصوره اتحادیه، بانو عظمی عدل (نشسته)، سفیر فرانسه و همسرشان، سرکارخانم سُعاد پیرا

نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی) – نشر تاریخ ایران

نشستِ «در ستایش فرزانگی» : نکوداشت بانو عظمی عدل (نفیسی) – نشر تاریخ ایران

دیدگاه ها بسته شده است